Da li 62 ajet u suri El-Bekare znači da će i muslimani i kršćani i jevreji uči u džennet?

Da li 62 ajet u suri El-Bekare znači da će i muslimani i kršćani i jevreji uči u džennet? „One koji su vjerovali, pa i one koji su bili jevreji, kršćani i sabejci – one koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela činili – doista čeka nagrada od Gospodara njihova; … Nastavi čitati Da li 62 ajet u suri El-Bekare znači da će i muslimani i kršćani i jevreji uči u džennet?