Ako žena ode na džumu hoće li klanjati za imamom džumu ili sama podne?

Ako žena ode na džumu hoće li klanjati za imamom džumu ili će klanjati sama podne namaz? Budi dio hajra, podijeli…