Ako žena izađe iz kuće namirisana da li je njen namaz ispravan i da li će imati nagradu za taj namaz?

Ako žena izađe iz kuće namirisana, znajući da je to haram i vrati se posle toga kući da klanja namaz da li je njen namaz ispravan i da li će imati nagradu za taj namaz? Pošalji prijatelju, uradi hajr!