Ako žena ima opravdan šerijatski razlog da se razvede, da li može napustiti svog muža i bez njegovog davanja talaka?

Ako žena ima opravdan šerijatski razlog da se razvede, da li može napustiti svog muža i bez njegovog davanja talaka tj. razvesti sama sebe? Budi dio hajra, podijeli…