Ako zaboravim proučiti ikamet je li mi namaz ispravan?

Kako postupiti ako zaboravim proučiti ikamet a počnem namaz, hoću li prekinuti namaz ili učiniti sehvi sedždu na kraju namaza? Pošalji prijatelju, uradi hajr!