Ako ustanem na peti rekat, kako da postupim?

Šta ako umjesto 4 rekata klanjamo 5, bar mislimo da smo na petom, a hadis kaže da će nam to biti šefaat, kako da postupimo? Budi dio hajra, podijeli…