Ako stignemo imama da se vratio sa ruku-a na stajanje na posljednjem rekatu, da li nam se broji nagrada džemata od 27 puta?

Šejh ako stignem da je imam već ustao sa ruku-a na posljednjem rekatu i pridružim mu se da li ću se i dalje smatrati nekim ko je klanjao u džematu ili ne?   QUESTION: Sheikh if i find the imam already risen from the ruku in the last rakah and joined him will I still … Nastavi čitati Ako stignemo imama da se vratio sa ruku-a na stajanje na posljednjem rekatu, da li nam se broji nagrada džemata od 27 puta?