Ako spojim akšam i jaciju u akšamskom vremenu mogu li odmah klanjati vitr?

Ako spojim akšam i jaciju u akšamskom vremenu mogu li odmah klanjati vitr? Budi dio hajra, podijeli…