Ako smo posudili novac u jednoj valuti možemo li vratiti taj novac u nekoj drugoj valuti?

Ako smo posudili novac u jednoj valuti možemo li vratiti taj novac u nekoj drugoj valuti? Kako postupiti ako novac koji smo posudili devalvira i potpuno izgubi vrijednost? Budi dio hajra, podijeli…