Ako se žena očisti od nifasa prije 40 dana, da li joj je ispravan hadždž?

Ako se žena očisti od nifasa prije 40 dana, da li joj je ispravan hadždž? A ako se nije očistila od nifasa, šta da radi s obzirom da je nanijetila hadždž? Budi dio hajra, podijeli…