Ako se započne dobrovoljni post i prekine se da li je čovjek dužan napostiti taj dan?

Ako se započne dobrovoljni post i prekine se da li je čovjek dužan napostiti taj dan? Pošalji prijatelju, uradi hajr!