Ako sam već klanjao sabah u mesdžidu, smijem li doma predvoditi namaz obitelji?

Ako klanjam u mesdzid sabah pa se vratim kući, jel smem da predvodim sabah djeci i ženi kad se vratim kuci. I KAKO DA ZANIJETIM ? Budi dio hajra, podijeli…