Ako sam prošle godine 15-og muharrema dao zekat da li sam griješan ako ove godine dam zekat 16-og muharrema?

Ako sam jedne godine dao zekat, na primjer, 15. muharrema, da li sam grješan ako sljedeće godine dam 16.? Budi dio hajra, podijeli…