Ako roditelji nisu šerijatski vjenčani, da li mogu biti staratelji svojoj djeci prilikom udaje?

Ako roditelji nisu šerijatski vjenčani, da li mogu biti staratelji svojoj djeci prilikom udaje? Budi dio hajra, podijeli…