Ako promijenimo čarape po kojima smo potirali, a još smo pod abdestom, možemo li potirati po novim čarapama?

Ako promijenimo čarape po kojima smo potirali, a još smo pod abdestom, možemo li potirati po novim čarapama? Budi dio hajra, podijeli…