Ako nismo ništa jeli niti pili do 4 sata poslijepodne, da li možemo donijeti nijjet i postiti dobrovoljni post do akšama?

Šejh, ako sjedim do poslije 16h i nemam hranu za jelo i ne očekujem da je imam do noći, i ako odlučim da nastavim postti da li će taj post biti validan?   QUESTION: Sheikh, if i sit until after 4pm and I don't have a food to eat and am not expecting to have … Nastavi čitati Ako nismo ništa jeli niti pili do 4 sata poslijepodne, da li možemo donijeti nijjet i postiti dobrovoljni post do akšama?