Ako naš radni kolega psuje Boga, da li smo i mi griješni jer smo u blizi i slušamo?

Ako naš radni kolega psuje Boga, da li smo i mi griješni jer smo u blizi i slušamo iako smo ga upozorili i posavjetovali? Budi dio hajra, podijeli…