Ako je prvi saf pun a jedan čovjek stoji krajnje desno u drugom safu, hoću li stati do njega ili iza imama?

U drugom safu, ako vidim brata krajnje desno, da je sam u drugom safu jer je prvi saf pun. Da li stojim iza imama kao što je spomenuto ili se pridružim bratu krajnje desno?   QUESTION: In second row, if I see a brother on far right alone in second row because first row is … Nastavi čitati Ako je prvi saf pun a jedan čovjek stoji krajnje desno u drugom safu, hoću li stati do njega ili iza imama?