Ako je neko opsihren crnom magijom, da li treba žrtvovati crnu kozu da bi se izlječio?

Ako me neko zamoli da mu/joj dam novac da žrtvuju crnu kozu za nekoga ko je zahvaćen crnom magijom, da li da to uradim?   QESTION: If someone asked me to give money to him/ her so, that they can sacrifice a black goat for someone who has been affected by black magic, should I … Nastavi čitati Ako je neko opsihren crnom magijom, da li treba žrtvovati crnu kozu da bi se izlječio?