Ako je čovjek musliman i završi u Džehennemu, da li će on tu vječno ostati ili samo dok mu se grijesi ne operu?

Ako je čovjek musliman i završi u Džehennemu, da li će on tu vječno ostati ili samo dok mu se grijesi ne operu? Budi dio hajra, podijeli…