Ako je čovjek klao kurban svake godine da li mora klati do kraja života i da li je dozvoljeno posuditi novac za klanje kurbana?

Ako je čovjek klao kurban svake godine da li mora klati do kraja života i da li je dozvoljeno posuditi novac za klanje kurbana? Budi dio hajra, podijeli…