Ako imam ode na sedždu, a ja sam još uvijek na ruku-u, da li mi je taj rekat ispravan?

Ako imam ode na sedždu, a ja sam još uvijek na ruku-u, da li mi je taj rekat ispravan? S obzirom da sam se od početka pridružio namazu.   QUESTION: If the imam goes to sujood and I am still at rukooh, is my that rakat valid? Considering I have joined the prayer from beginning. … Nastavi čitati Ako imam ode na sedždu, a ja sam još uvijek na ruku-u, da li mi je taj rekat ispravan?