Ako humanitarna organizacija ima veliki broj kurbana da zakolje, mogu li započeti klanje kurbana prije bajram namaza?

Pouzdano se zna da neke humanitarne organizacije zbog velikog broja kurbana počinju klati kurbane prije Bajrama. Da li je to validno? Budi dio hajra, podijeli…