Ako dođem u džamiju gdje je u toku namaz u džematu, a ja sam već klanjao, hoću li im se pridružiti?

Ako dođem u džamiju gdje je u toku namaz u džematu, a ja sam već klanjao, hoću li im se pridružiti? Pošalji prijatelju, uradi hajr!