Ako čovjek vidi da je prespavao sabah namaz, može li nastaviti spavati pa kada ustane da naklanja?

Šejh, ukoliko bi čovjek prespavao sabah, probudi se i vidi da je prespavao, ima li smetnje da nastavi spavati pa kada ponovo ustane da klanja ili mora odmah? Pošalji prijatelju, uradi hajr!