Ako čovjek ode da radi u drugu državu na 20-ak dana, da li se ubraja u musafire – putnike koji mogu spajati i kratiti namaze?

Ako čovjek ode da radi u Njemačku iz Sarajeva na 20-ak dana, da li se ubraja u musafire – putnike koji mogu spajati i kratiti namaze? Budi dio hajra, podijeli…