Ako čovjek nenamjerno povrati u toku posta da li treba nastaviti postiti?

Kako treba postupiti osoba koja u toku posta nenamjerno povrati, hoće li nastaviti postiti? Budi dio hajra, podijeli…