Ako čovjek ima dovoljno imetaka da obavi hadž, ali to odgodi zbog visoke cijene hadža i u međuvremenu umre, da li će biti griješan?

Ako osoba ima dovoljno bogatstva da obavi hadž, ali pošto je cijena danas previsoka i ta osoba odgodi hadž i umre, da li će biti griješna?   QUESTION: If a person has enough wealth to perform hajj, but since the price is to high nowadays and that person delays the hajj and he dies, will … Nastavi čitati Ako čovjek ima dovoljno imetaka da obavi hadž, ali to odgodi zbog visoke cijene hadža i u međuvremenu umre, da li će biti griješan?