Prenosi Ebu Musa el-Eš’ari, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahua lejhi ve sellem, rekao: „Vjernik koji uči Kur’an sličan je narandži – ima lijep miris, a njen okus je lijep. Vjernik koji ne uči Kur’an, sličan je hurmi – nema mirisa, ali je njen okus sladak. Dvoličnjak koji uči Kur’an sličan je bosiljku, ima lijep miris, ali mu je okus gorak. Dvoličnjak koji ne uči Kur’an – sličan je divljoj tikvici. Ona nema mirisa, a i okus joj je gorak.“ (Muttefekun alejhi)

#Lijepa_riječ