Rekao je Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhu: “Uzvišeni je obećao onome ko slijedi Kur’anske smjernice da neće zalutati na dunjaluku niti biti nesretan na Ahiretu. Za razliku od onoga koji se udaljio od Plemenite Knjige. O njemu Uzvišeni kaže: ‘A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživjeti.’”

#Lijepa_riječ