Kasim b. Muhammed prenosi da je Ibn Abbas, radijallahu anhuma, bio upitan o čovjeku koji se trudi u činjenju ibadeta, ali i pored toga griješi, i o onome koji nema mnogo ibadeta, ali se čuva grijeha, pa je rekao: “Draži mi je ovaj koji se čuva grijeha.” (Ebu Davud, Ez-Zuhd, str. 337) Enes b. Malik, radijallahu anhu, rekao je: “Čovjeku će biti uskraćeno da obavlja noćni namaz i da posti zbog laži koju je izrekao.” (Šuabul-iman, 4/4890)

#lijepa_riječ