Težnja ka Allahovom oprostu

Božijem oprostu, za svoj narod, nadao se i plemeniti vjerovjesnik Isa, alejhis-selam, koji je rekao: „Ako ih kazniš, robovi su Tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar ti si.“ (El-Maide, 118) Kada se Musa, alejhi-selam, vratio svome narodu, ljut i tužan zbog njihovog klanjanja teletu, obuzela ga je ova težnja, pa je požurio svome Gospodaru i zavapio: „Gospodaru moj“ – zamoli Musa – „oprosti meni i bratu mome i učini da budemo pod okriljem Tvoje milosti, Ti si od milostivih najmilostiviji!“ (El-A’raf, 151)

#Lijepa_riječ