“I ne potraja dugo, a on (hudhud) dođe, pa reče: ‘Doznao sam ono što ti ne znaš, iz Sabe ti donosim pouzdanu vijest. Vidio sam da…'” (En-Neml, 22-23)

“‘Vidjećemo’ – reče Sulejman – ‘da li govoriš istinu ili ne.'” (En-Neml, 27)

 

U kazivanju o Sulejmanu, alejhis-selam, i hudhudu (pupavcu) su bitna pravila pri prenošenju i primanju vijesti i informacija. Prije nego što nekome preneseš neku vijest, dobro je ispitaj i uvjeri se u njenu ispravnost, pa ako budeš siguran da je vijest pouzdana – prenesi je, u suprotnom je nemoj prenositi. A kada do tebe stigne neka vijest, dobro je ispitaj prije nego što postupiš u skladu sa njom.

 

#kuranske_poruke