“A kad završiš, molitvi se predaj i samo se Gospodaru svome obraćaj!” (El-Inširah, 7-8)

Kad završiš sa svakodnevnim poslovima i dunjalučkim brigama, predaj se ibadetu, obavljaj ga čiste savjesti i budi predan svome Gospodaru u svojim željama i namjerama. (Tefsir Ibn Kesir)

#kuranske_poruke