“Oni mnogo laži slušaju…” (El-Ma'ida, 42)

Ako je Allah, dželle šanuhu, osudio slušanje laži i prekorio one koji su to činili, šta li je tek onda sa samim laganjem?!

#kuranske_poruke