“Allah zna šta svaka žena nosi…” (Er-Ra'd, 8)

Allahovo znanje nije ograničeno samo na spol djeteta, već Allahovo znanje obuhvata spol djeteta, kakva će biti njegova djela, njegovu nafaku, kada će umrijeti, da li će na budućem svijetu biti sretan ili nesretan… Neka je slavljen Sveznajući Allah!

#kuranske_poruke