“…onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati.” (El-Mulk, 2)

Komentarišući ovaj ajet, Fudajl ibn Ijad je rekao: “…tj ko će iskrenije i ispravnije postupati. Djelo neće biti primljeno dok ne bude iskreno i ispravno. Iskreno znači da bude u ime Allaha, a ispravno da bude u skladu sa sunnetom.”

#kuranske_poruke