“I oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na sedždu padajući i stojeći;” (El-Furkan, 64)

Rekao je Ibn Abbas, radijallahu anhuma: “Ko nakon jacije klanja dva ili više rekata, taj je proveo noć pred Allahom na sedždu padajući i stojeći.” (Tefsir El-Kurtubi)

#kuranske_poruke