“Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće – mušku.” (Eš-Šura, 49)

Govoreći o stvaranju potomstva kod ljudi, Uzvišeni Allah je prvo spomenuo žensku djecu, a nakon toga mušku. Allah je ovim ukazao počast ženama, a i onim roditeljima kojima su darovana ženska djeca.

#kuranske_poruke