Ako se strpimo, vidjet ćemo da je Allahova odredba u konačnici uvijek hajr za nas.

Mr. Fahret Kadrić