Za nikab su govorili: “Ne možemo raspoznavati muško od ženska.”

Dođoše u takvo stanje da i bez nikaba nisu u stanju razlikovati muško od ženska.

Prof. Senad Muhić