RAZUMIJEŠ LI KUR'AN?

“… da bi oni o riječima njegovim razmislili” (Sad, 29)

Ibn Džerir et-Taberi, rhm, kaže: “Zaista se čudim onome ko uči Kur'an, a ne poznaje njegovo tumačenje, kako da osjeti slast učenja?!” (Jakut el-Hamevi, Mu'džemul-udeba, 6/2453)

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rhm, tvrdi: “Arapski jezik je od vjere i njegovo poznavanje je obaveza – farz. Razumijevanje Kur'ana i Sunneta je farz, a to je nemoguće ispravno razumjeti bez poznavanja arapskoga jezika.” (Iktidau siratil-mustekim, 1/527)

Ako su džinni rekli: “Mi smo, doista, Kur'an, koji izaziva divljenje, slušali…” (El-Džinn, 1), pa mi smo preči da učimo Kur'an s divljenjem!

Mr. Hfz. Amir Smajić