Najveću nepravdu sebi čini čovjek koji se približava onome ko ga od sebe udaljava, koji je ponizan prema onome ko ga ne uvažava i koji prihvata da ga hvali onaj ko ga ne poznaje.

Abdulvaris M. Ribo